Эксклюзив

К списку

Продажа корпоративных прав

13 декабря 2016 г.

На языке оригинала.

Продажа корпоративных прав Відповідно до пп.14.1.90 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі- П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Продажа корпоративных прав
Тобто різниці по операціях з продажу або іншого відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, не виникають і такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.

Відповідно до пп.141.2.1 п.141.2 ст.141 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується:

У відповідності до пп.141.2.2 п.141.2 ст.141 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Виходячи з викладеного, фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці по операціях з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригується на різниці по операціях з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі (Лист Державної фіскальної служби України «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі» від 10.11.2015р. № 23923/6/99-99-19-02-02-15).

Відповідно до пп.196.1.1 п.196.1 ст.196 ПКУ не є об’єктом оподаткування з податком на додану вартість операції продажу за кошти корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах.

Проте, у випадку, коли підприємство здійснює оподатковувані та неоподатковувані операції, підприємство на підставі вимог ст.199 ПКУ повинно розрахувати частку використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях. Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях подається до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.