Эксклюзив

К списку

Налогообложение роялти, подлежащего получению нерезидентом уполномоченному лицу-резиденту

4 декабря 2016 г.

Налогообложение роялти, подлежащего получению нерезидентом уполномоченному лицу-резиденту На языке оригинала.

Абзацом в) пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) передбачено, що роялті є доходами, отриманими нерезидентами на території України, які підлягають оподаткуванню податком на репатріацію.

Окремо звертаємо Вашу увагу на необхідність в даному випадку дотримання вимог пп.140.2.7 п.140.2 ст.140 ПКУ, згідно з яким резидент, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, утримує податок з таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно з п.103.4 ст.103 ПКУ підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп.103.5 і 103.6 ст.103 Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

У кожному конкретному випадку у першу чергу потрібно керуватися положеннями відповідної двосторонньої конвенції.

Відповідно до ст.12 Конвенції між Україною і Канадою про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна від 04.03.1996р. (далі - Конвенція) роялті, які виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Однак ці роялті можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо резидент другої Договірної Держави є фактичним власником цих роялті, то податок, що визначається таким чином, не може перевищувати 10% загальної суми роялті.