Эксклюзив

К списку

Ошибка в строке 16 Расчета налога на прибыль постоянного представительства нерезидента, определенного путем применения к сумме полученного дохода коэффициента 0,7

17 ноября 2016 г.

Ошибка в строке 16 Расчета налога на прибыль постоянного представительства нерезидента, определенного путем применения к сумме полученного дохода коэффициента 0,7 На языке оригинала.

Положеннями пункту 38 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) встановлено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Відповідно до пп.133.2.2 п.132.2 ст.132 ПКУ, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників - платниками податку на прибуток.

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» від 13.06.2016р. №544 (далі - Наказ №544) на підставі п.46.5 ст.46 ПКУ, для нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, визначають прибуток як різницю між доходом та витратами шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, затверджено «Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7» (далі - Розрахунок).

Авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 3 квартали 2016 року, підлягає відображенню в рядку 16 Розрахунку за 3 квартали 2016 року. Значення для цього рядку заповнюється виходячи з результату множення додатного значення рядку 09 Розрахунку на 2/9.

При цьому визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

Грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. (пп.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Таким чином, якщо Ваше постійне представництво помилково не заповнило рядок 16 Розрахунку, то наразі воно занизило суму узгодженого грошового зобов’язання.

Але, згідно з пп.54.3.2 п.54.3 ст.54 ПКУ контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, свідчать про заниження його податкових зобов'язань заявлених у податкових деклараціях. Зокрема, така помилка може бути виявлена територіальним органом ДФС при проведенні камеральної перевірки податкової звітності представництва нерезидента. В цьому разі на підставах, визначених пп.54.3.2 , п.54.3 ст.54, п.123.1 ст.123 ПКУ це призведе до штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов'язання.

Водночас, згідно з п.50.1 ст.50 ПКУ у разі, якщо платник податків самостійно виявляє помилку, що міститься у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Представництво не задекларувало суму авансового внеску, проте термін його сплати ще не настав. Граничний термін - 30.12.2016р. Однак, зверніть увагу, що в пп.54.3.2 п.54.3 ст.54 ПКУ мова йде не про порушення терміну сплати грошового зобов’язання, а про заниження задекларованої суми зобов’язання. І штраф накладається на суму такого заниження.