Эксклюзив

К списку

Наличие печати в СMR

4 ноября 2016 г.

Наличие печати в СMR На языке оригинала.

Згідно з Конвенцію про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956р. (далі - Конвенція) міжнародна автодорожня товарно-транспортна накладна типової форми CMR застосовується у міжнародних перевезеннях і є первинним доказом укладення договору перевезення.

Згідно ст.6 Конвенції вантажна накладна містить такі дані:

У випадку потреби, вантажна накладна повинна також містити наступні дані:

Сторони можуть внести у вантажну накладну будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають корисною.

Статтею 5 Конвенції передбачено, що вантажна накладна складається в трьох оригінальних примірниках, підписаних відправником і перевізником. Ці підписи можуть бути надруковані чи замінені печатками відправника і перевізника, якщо це допускається законодавством країни, в якій складена вантажна накладна.

Висновок: наявність чи відсутність печатки на CMR не впливає на її дійсність, оскільки печатка не є обов’язковим реквізитом даного документу.