Эксклюзив

К списку

Случаи обязательной оценки имущества

1 ноября 2016 г.

Случаи обязательной оценки имущества На языке оригинала.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. №2658-III проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках застави державного та комунального майна, внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Тобто, при продажу основних засобів проведення вартості їх оцінки є необов’язковим, за виключенням випадків, передбачених п.189.3 ст.189 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI.