Эксклюзив

К списку

Оприходование бесплатного нематериального актива

28 октября 2016 г.

Оприходование бесплатного нематериального актива На языке оригинала.

Відповідно до п.6 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» від 18.10.1999р. №242 (далі - П(СБО 8) отриманий нематеріальний актив відображається в балансі у разі виконання двох умов:

Якщо з виконанням першої умови все зрозуміло (економічні вигоди підприємству приносить використання комп'ютерної програми у власній діяльності), то виконання другої є досить складним. Складність полягає в тому, що відповідно до п.13 П(С)БО 8 первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п.11 цього Положення (стандарту).

У підприємства, яке безоплатно отримує право на використання комп'ютерної програми, немає належної інформації для достовірного визначення справедливої вартості нематеріального активу, як того вимагає п.13 П(С)БО 8.

Відображення в обліку завантаженої програми матиме місце лише у тому випадку, якщо підприємство вирішить її оприбуткувати, що, в свою чергу, вимагає належного оформлення документів. Якщо відповідних документів немає, то у бухгалтера будуть відсутні підстави для відображення таких програм в обліку. Тим більше що безкоштовні програми можуть бути у будь-який час деінстальовані з комп'ютерів.

Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (ст.4 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» від 07.07.1999р. № 163).

Для визначення справедливої вартості, як правило, користуються послугами оцінювачів.