Эксклюзив

К списку

Признание государственным предприятием дебиторской задолженности безнадежной

24 октября 2016 г.

Признание государственным предприятием дебиторской задолженности безнадежной На языке оригинала.

Відповідно до абз. є) пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) безнадійною є прострочена заборгованість юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості.

Згідно п.1 ст.139 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі - ГКУ) майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

Статтею 190 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі - ЦКУ) визначено, що майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Тобто, має значення виконавче провадження припинено у зв’язку з відсутністю чи недостатністю майна боржника, чи у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку боржника.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, регулює Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. №606-XIV (далі - ЗУ №606- XIV).

Відповідно до пп.2 та 7 п.1 ст.47 ЗУ №606- XIV виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Лише у разі недостатності майна боржника - юридичної особи для повного погашення заборгованості, визнання заборгованості безнадійною згідно з пп. «є» пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ можливе за умови, що дії з розшуку зареєстрованого за боржником майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника - відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документу у порядку і на умовах, визначених ЗУ №606- XIV.

При цьому така заборгованість підпадає під дію пп. «є» пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 Кодексу за умови, що виконавчий документ про стягнення з позичальника сум боргу за раніше ухваленим судовим рішенням повернуто позивачу без виконання на підставі пп.2 п.1 ст.47 ЗУ №606- XIV (у позичальника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними) та винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. (Листи Державної фіскальної служби України «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської заборгованості у разі винесення постанови про повернення виконавчого документу стягувачеві у зв'язку з відсутністю майна боржника, за умови перевищення такою заборгованістю суми резерву сумнівних боргів» від 15.06.2016р. №13363/6/99-99-15-02-02-15, «Щодо належності заборгованості до категорії «безнадійної» та списання такої заборгованості» від 19.07.2016р. №15514/6/99-99-15-02-02-15).

Також, окремо звертаємо Вашу увагу на Лист ДПСУ «Про розгляд листа [щодо деяких питань оподаткування]» від 07.06.2012р. №9536/6/15-1415, згідно якого винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві в зв'язку з відсутністю у боржника майна та коштів, на які можна звернути стягнення, ще не є підставою для визнання заборгованості безнадійною.

Відповідно до п.5 ст.47 ЗУ №606-ХІV повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених ст.22 цього Закону.

Згідно з абзацем 2) п.1 ст. 22 ЗУ №606-ХІV виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання протягом року, якщо інше не передбачено Законом.

Зважаючи на вищенаведене та враховуючи надані документи, на нашу думку, державне підприємство:

Признание государственным предприятием дебиторской задолженности безнадежной