Эксклюзив

К списку

Оказание спонсорской помощи физическому лицу

16 октября 2016 г.

Оказание спонсорской помощи физическому лицу На языке оригинала.

Оподаткування у надавача спонсорської допомоги

Відповідно до ст.1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. №270/96-ВР спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг.

З точки зору бухгалтерського обліку, така допомога є витратами понесеними на збут, а отже буде відображена на рахунку 93 «Витрати на збут».

Об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ (пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ)).

Різниць на суму наданої спонсорської допомоги ПКУ не передбачає. Отже, вся сума буде включена до складу податкових витрат підприємства.

Пункт 164.2 ст.164 ПКУ, в якому перераховано доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не містить в переліку доходу «спонсорська допомога», однак згідно з пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ до оподатковуваного доходу включаються суми додаткових благ, наданих платнику податку.

Додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ) (пп.14.1.47 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Ставка збору становить 1,5% від об'єкта оподаткування, визначеного пп.1.2 п.16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ (пп.1.3 п.16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ).

Таким чином, доходи у вигляді додаткового блага, визначені пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ, підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %.

Надана спонсорська допомога відобразиться у звіті «1 ДФ» під ознакою доходу «126».

Відображення спонсорської допомоги у фізичної особи

Згідно з п.179.2 ст.179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

Тобто, необхідність подачі фізичною особою декларації про майновий стан за рік залежатиме від того, які доходи і від кого така фізична особа отримувала протягом року.