Эксклюзив

К списку

Ритмический характер поставок и сводная налоговая накладная

13 октября 2016 г.

Ритмический характер поставок и сводная налоговая накладная На языке оригинала.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015р. №1307 (далі - Наказ №1307) пропонує складати:

Розглянемо ситуацію, в якій слід складати зведену податкову накладну. Визначення поняття «ритмічність характеру постачань» не передбачена положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ).

Пунктом 19 Наказу №1307 встановлюються правила для визначення ритмічності постачань, а саме: «Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів одному покупцю два та більше разів на місяць».

Частиною 2 ст.267 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі - ГКУ) передбачено, що строки поставки встановлюються сторонами в договорі поставки з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (частина 2 ст. 267 ГКУ).

На підставі вищенаведеного, працівники ДФСУ зробили наступний висновок: «з метою застосування норм п.201.4 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) платник податку самостійно визначає товари, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, виходячи з умов договору» (Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку віднесення операцій з постачання товарів/послуг до безперервного характеру з метою складання зведеної податкової накладної» від 12.07.2016р. №15014/6/99-95-42-01-15).

Тобто, згідно договору повинно вбачатись, що постачання товарів здійснюється упродовж року, безперервно та ритмічно.

Якщо ж відповідно до умов договору «податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання продукції, а також на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок Постачальника як попередня оплата (аванс)», то такі умови договору чітко вимагають від Постачальника складати податкову накладну на кожен факт постачання, відповідно вони унеможливлюють право підприємства скористатись положеннями п.19 Наказу №1307 та складати зведену податкову накладну.

Водночас, навіть при внесенні змін до умов договору, стверджувати, що підприємство має право складати зведену щоденну податкову накладну законодавчих підстав немає.

Чіткий перелік випадків, коли складається щоденна податкова накладна, наведений в п.14 Наказу №1307: «Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

З метою правильного податкового планування, доцільніше договором визначити періодичність складання зведеної податкової накладної, керуючись строками оплати поставленого товару.

Наприклад, передбачити в договорі, що зведена податкова накладна складається продавцем виходячи із зазначеної в договорі періодичності оплати покупцем поставлених йому товарів (наприклад, один раз на п’ять днів, один раз на 10 днів, один раз на два тижні і т.д.), але не менше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня такого місяця.

Якщо податкова накладна виписується зазначеним способом, то до неї додається реєстр товарно-транспортних накладних або інших супровідних документів, відповідно до яких здійснено постачання товарів (робіт, послуг).