Эксклюзив

К списку

Создание резерва для обеспечения выплат по будущим отпускам

11 октября 2016 г.

Создание резерва для обеспечения выплат по будущим отпускам На языке оригинала.

Згідно з п.14 П(С)БО 11 «Зобов'язання»: «Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Крім того, при річній інвентаризації згідно з п.8.2 р.III Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. №879, підприємства перевіряють правильність розрахунку резерву наступним чином: «Залишок забезпечення на виплату відпусток, в тому числі відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який ґрунтується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників. Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства».

Підприємство може вибрати найбільш прийнятний для нього метод розрахунку резерву відпусток: по П(С)БО 11, за Положенням №879 або розробити свій метод. Головне - відобразити вибраний метод в обліковій політиці підприємства.

Стосовно можливих податкових наслідків, то слід відмітити наступне. При дослівному прочитанні пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) маємо: «Об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу».

Тобто, об’єкт оподаткування формується відповідно до положень П(С)БО або МСФЗ, а не у відповідності до інших підзаконних актів. Стосовно наявності можливих ризиків невизнання у складі податкових витрат нарахованого резерву на майбутні відпустки, то ризик звичайно існує, але наскільки він значний на сьогодні ми встановити не маємо змоги, оскільки практики податкових перевірок ще не було, а своєї офіційної думки із зазначеного приводу податкова служба не висловлювала.