Эксклюзив

К списку

Обязательность проведения аудита предприятий с иностранными инвестициями

28 сентября 2016 г.

Обязательность проведения аудита предприятий с иностранными инвестициями На языке оригинала.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII проведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення, та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10% (п.3 ст.1 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996р. №93/96-ВР (далі - ЗУ №93/96-ВР), п.1 ст.116 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV).

Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

Найцікавіше полягає у тому, що обов’язок проведення аудиту чинним законодавством передбачений, а відповідальності за його не проведення не існує.

Також обов’язковий аудит проводиться у випадку понесення витрат та збитків іноземними інвесторами, заподіяними підприємствам з іноземними інвестиціями внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій тощо. Такі витрати та збитки повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою (ст.10 ЗУ №93/96-ВР).