Эксклюзив

К списку

Право подписи первичных документов

26 сентября 2016 г.

Право подписи первичных документов На языке оригинала.

Відповідно до п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (далі - ЗУ №996-XIV), п.2.4 Наказу Міністерства фінансів України «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995р. №88 первинні документи лише тоді мають юридичну силу та доказовість, коли вони містять необхідні реквізити, а саме:

Згідно з ч.5 ст.8 ЗУ №996-XIV право працівників на підписання первинних бухгалтерських документів підприємство визначає самостійно. В нашій ситуації можливі два варіанти оформлення первинних документів:

1) право підпису первинних документів підприємство надає виключно працівникам підприємства. У цьому разі позаштатний працівник не підписує жодного первинного документу;

2) право підпису первинних документів надається позаштатному працівнику на підставі належним чином оформленої довіреності, яка засвідчує можливість здійснення ним певних дій від імені підприємства. Цей спосіб представництва інтересів підприємства реалізується на підставі ст.244 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.

При оформленні касових документів слід врахувати вимоги Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. №637, згідно яких касові документи підписує головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником підприємства.

До касових документів належать документи: касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи, за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Тобто, не працівник підприємства може підписувати первинні документи лише тоді, коли такі повноваження надані за довіреністю, згідно з наказом керівника підприємства.