Эксклюзив

К списку

Последствия договора прощения долга для НДС

19 сентября 2016 г.

Последствия договора прощения долга для НДС На языке оригинала.

На дату списання боргу товари/послуги набувають статусу безоплатно наданих, оскільки фактично оплата за них не відбулась. Згідно з пп.14.1.13 п.14.1 ст.14 ПКУ безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:

Правові наслідки припинення зобов'язання регламентовані главою 50 ЦКУ. Відповідно до ст.605 ЦКУ зобов'язання припиняються внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

За такими операціями коригування податкових зобов'язань продавця не відбувається, оскільки операції з безоплатного постачання товарів/послуг згідно з пп.14.1.185, пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 ПКУ належать до операцій з постачання товарів/послуг і є об'єктом оподаткування ПДВ (п.185.1 ПКУ).

А от покупець, згідно із роз'ясненнями фіскальних органів, наданими у запитанні-відповіді з розділу 101.07 модуля «База податкових знань» та у листі ГУ ДФС у м. Києві від 19.01.2016 р. №701/10/26-15-11-02-13, за такими операціями повинен відкоригувати податковий кредит, оскільки компенсація за безоплатно надані товари/послуги не надається, а отже відсутній факт їх придбання, як це передбачено у п.198.3 ПКУ. При цьому таке коригування відбувається на дату списання боргу та здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Проте, прямої норми стосовно коригування податкового кредиту при списанні кредиторської заборгованості ПКУ не містить. На наш погляд, можна відстоювати точку зору про відсутність необхідності коригування податкового кредиту, оскільки при неоднозначному трактуванні прав та обов'язків платників податків, рішення приймається на користь платника податків (п.56.21 ст.56 ПКУ). Проте відстоювати свою думку доведеться у судовому порядку.