Эксклюзив

К списку

Товарный чек как расчетный документ

15 сентября 2016 г.

Товарный чек как расчетный документ На языке оригинала.

Пунктом 7.47 Постанови Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. №637 (далі - Постанова №637) передбачена компенсація витрат, яка згідно авансового звіту повинна відбуватись на підставі наданих розрахункових документів.

Розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. №265/95-ВР (далі - ЗУ № 265/95-ВР) і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну (п.1 Постанови №637).

Форма та зміст розрахункових документів визначена Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) від 21.01.2016р. №13. (далі - Наказ №13).

Форма та зміст товарного чека на теперішній час законодавчо не визначена. Таким чином, суб'єкти господарювання можуть видавати товарні чеки довільної форми.

Разом з тим, виходячи із змісту Закону України «Про захист прав споживачів», а також визначення ЗУ № 265/95-ВР терміну «розрахункові документи», до яких відносяться товарні чеки, вважаємо, що товарний чек повинен містити напис «Товарний чек» та за змістом відповідати вимогам п.2 Наказу №13 за виключенням зазначення в ньому фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, напису «Фіскальний чек». Аналогічна позиція викладена в листі ДПА України «Щодо оформлення розрахункових операцій з використанням товарних чеків» від 30.12.2005р. №13365/6/23-8019.

Товарний чек може бути визнаний розрахунковим документом в разі зазначення на ньому про факт оплати. Наприклад, наявний на документі штамп «Оплачено». Вказана думка викладена в листі ДПА України «Щодо оформлення розрахункових операцій з використанням товарних чеків» від 30.12.2005р. №13365/6/23-8019.