Эксклюзив

К списку

Необходимость спецификации

11 сентября 2016 г.

Необходимость спецификации На языке оригинала.

Чинне законодавство не містить визначення такого поняття як «специфікація». Наявне визначення з практики застосування термінів у юриспруденції означає: «Специфікація (лат. specificatio, від species - вид, різновид і facio - роблю) - документ, що додається до тексту договору поставки і є його невід'ємною частиною. Зміст специфікації складається з даних, що характеризують предмет постачання, а в деяких випадках - ціну, строки поставки та інші умови. У цивільному праві специфікація може розглядатися як спосіб набуття права власності, який охоплює переробку чужої речі, внаслідок чого створюється нова, або виготовлення нової речі з чужих матеріалів. Під час укладання довгострокового договору специфікація уточнюється або узгоджується щорічно».

Згадка про відвантажувальні специфікації, як документ, що містить додаткові відомості про країну походження товару наявна в п.7 ст.43 Митного кодексу України від 13.03.2012р. №4495-VI (далі - МКУ). Також пп.6 п.3 ст.53 МКУ специфікація подається декларантом або уповноваженою ним особою на письмову вимогу органу доходів і зборів протягом 10 календарних днів у випадку, якщо документи, подані декларантом (договір, інвойс, транспортні документи) містять розбіжності, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Крім того, якщо товари, що ввезені на митну територію України не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (крім операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності) і повертаються протягом строку, визначеного пп.«а» п.3 частини другої ст.78 МКУ специфікація використовується для повернення сум митних платежів.

Висновок: специфікація є невід’ємною частиною договору, що містить характеристику об’єкта поставки чи купівлі-продажу.