Эксклюзив

К списку

Учет задолженности в иностранной валюте

9 сентября 2016 г.

Учет задолженности в иностранной валюте На языке оригинала.

Відповідно до ч.5 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV підприємство, зокрема, обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку тощо.

Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція №291).

Відповідно до вимог Інструкції №291 аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. Іншими словами, облік за договором, а не за рахунком (інвойсом) є порушенням чинного законодавства.

Невиконання передбачених правил може розглядатись як порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, що тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-255 грн.). За повторне порушення протягом року - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн.).

Здійснення обліку за договором, а не за кожним окремим інвойсом може стати причиною спотворення суми курсових різниць, які розраховуватиме підприємство упродовж дії договору з нерезидентом, що в свою чергу плине на фінансовий результат, який відображається в декларації з податку на прибуток підприємств.

Так само, існує ризик порушення валютного законодавства у випадку здійснення окремої передплати за інвойсом нерезиденту та відображення її як оплати по зовнішньоекономічному договору.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 20.09.1994р. №185/94-ВР (далі - ЗУ №185/94-ВР) та Постанови НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 28.07.2016 р. №361, у разі порушення граничного терміну в 120 днів, щодо повернення коштів або поставки товарів, визначених ст.2 ЗУ №185/94-ВР та уточнених Постановою Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 07.06.2016р. №342 до підприємства застосовується пеня в розміру 0,3% від суми недоотриманої виручки, за кожний день прострочення. Сума пені не може бути більшою, ніж сума сплачена нерезиденту.