Эксклюзив

К списку

Оплата фрахта резиденту Израиля

31 августа 2016 г.

Оплата фрахта резиденту Израиля На языке оригинала.

Згідно з визначенням, наведеним в пп.14.1.260 п.14.1 ст.14 фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

Відповідно до пп.141.4.4 п.141.4 ст.141 ПКУ сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому:

Відповідно до п.3.2 ст.3 ПКУ якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбаченні цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль укладено Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал від 26.11.2003р. (далі - Конвенція). Згідно ст.8 Конвенції прибутки, що одержуються резидентом Договірної Держави від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, оподатковуються тільки в цій Державі.

Для цілей цієї статті прибутки від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях включають:

Іншими словами, розуміння послуг з морських перевезень в контексті Конвенції значно відрізняється від розуміння «фрахту», наведеному в ПКУ.

Окремої уваги заслуговує стаття 21 Конвенції «Інші доходи», згідно якої види доходу резидента Договірної Держави, незалежно від джерела їх виникнення, про які не йдеться у попередніх статтях цієї Конвенції, підлягають оподаткуванню тільки у цій Державі.

Зважаючи, що фрахт не згадується в жодній із статей Конвенції на перший погляд, можна прийти до висновку, що при оплаті послуг фрахту нерезиденту, можна скористатись положеннями даної статті. Проте, це не так.

В Листі Державної податкової служби України «Про рекомендації щодо застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування» від 27.12.2012р. №12744/0/71-12/12-1017 було розроблено рекомендації з метою роз'яснення загальних принципів застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною.

В зазначеному Листі детально стаття за статтею розглядаються основні статті Угод та Конвенцій, укладених Урядом України та на прикладах окремих країни надаються рекомендації з приводу трактування положень тієї чи іншої статті.

При аналізі статті «Інші доходи» міжнародних конвенцій компетентні органи дійшли згоди, що під іншими доходами розуміються доходи, одержані особами у вигляді виграшів і призів, благодійної допомоги, подарунків, аліментів, виплат за соціальним страхуванням, внаслідок одержання у спадщину коштів, майна, майнових та немайнових прав, а також доходи від нетрадиційних фінансових інструментів (деривативів).

Висновок: доходи, виплачені резиденту Ізраїлю у вигляді фрахту, оподатковуються податком на репатріацію та не є такими, що підлягають звільненню згідно з положеннями Конвенції.