Эксклюзив

К списку

Факторинг или уступка права требования долга

8 августа 2016 г.

Факторинг или уступка права требования долга На языке оригинала.

Різниця між договором відступлення права вимоги боргу і факторингом дуже незначна. Факторинг - це договір відступлення права вимоги, але за винагороду Фактору, а при відступленні права вимоги боргу, винагороди не передбачено.

Згідно з п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV (далі - ЦКУ) кредитор може бути змінений у зобов'язанні в результаті передачі своїх прав і обов'язків іншій особі за договором (відступлення права вимоги). До того ж така заміна може здійснюватися без згоди боржника (ч.1 ст.516 ЦКУ). Первісний кредитор зобов'язаний передати новому кредитору документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (ч.1 ст. 517 ЦКУ).

Згідно з п.1 ст.1077 ЦКУ за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Саме ці особливості договору факторингу перераховані в Листі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.07.2009р. №8701/11-12 «Щодо факторингу» і в Постанові Верховного Суду України від 10.07.2007р. №26/347-06-6531 «Про відмінності договорів факторингу і відступлення права вимоги».

Якщо договором не передбачено отримання Фактором будь-якої винагороди від отриманих у подальшому коштів від Боржника, а також відповідно до п.1.1 договору наявний обов'язок передати грошові кошти в розпорядження первісного кредитора (зазначена можливість передбачена п.2 ст.1085 ЦКУ), то фактично здійснюється не операція факторингу (незважаючи на назву договору), а операція з відступлення права грошової вимоги.

Відповідно до пп.196.1.5 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.