Эксклюзив

К списку

Целевое финансирование представительств

3 августа 2016 г.

Целевое финансирование представительств На языке оригинала.

Відповідно до ст.4 ЗУ №996-XIV бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема на принципі відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Цільове фінансування - це грошові кошти, отримувані представництвами на фінансування конкретних програм. У бухобліку його відображають на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». Цільове фінансування на придбання оборотних активів згідно з п.17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290 (далі - П(С)БО 15), визнають доходом у тих періодах, в яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Тобто доходи від цільового фінансування на придбання оборотних активів визначаються одночасно у тій сумі, що й понесені витрати на придбання таких активів.

Відповідно до п.18 П(С)БО 15 при отриманні фінансування на придбання необоротних активів доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування, пропорційно сумі нарахованої амортизації.

Цільове фінансування, яке представництво отримує для компенсації попередньо здійснених витрат, визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п.15 П(С)БО 15).