Эксклюзив

К списку

Легализация справки о статусе резидента Исландии

1 августа 2016 г.

Легализация справки о статусе резидента Исландии На языке оригинала.

З 12 січня 2011р. типової форми, яка повинна була видаватися компетентним органом відповідної країни для підтвердження статусу нерезидента, не існує, оскільки Постанова КМУ «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування» від 06.05.2001р. №470 втратила чинність.

Відповідно до положень п.103.5 ст.103 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) довідка, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Пунктом 3.2 ст.3 ПКУ визначено, що у разі, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Україна поряд з іншими державами підписала Гаазьку конвенцію про скасування вимоги дипломатичної або консульської легалізації іноземних офіційних документів. Офіційні документи, які використовуються на території держав-учасниць Конвенції, мають бути засвідчені спеціальним штампом «Апостиль» (далі-апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якому було складено документ. Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).

З Ісландією, яка є учасником цієї Конвенції Україна має чинний договір про уникнення подвійного оподаткування, а отже довідка, надана резидентом Ісландії повинна мати штамп «Апостиль». В такому випадку, вона буде відповідати вимогам чинного законодавства.