Эксклюзив

К списку

Критерии, по которым задолженность можно признать сомнительной

21 июля 2016 г.

Критерии, по которым задолженность можно признать сомнительной На языке оригинала.

Відповідно до п.4 П(С)БО 10 безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

На сьогодні списати в бухобліку безнадійну дебіторську заборгованість відразу на витрати періоду (минаючи резерв сумнівних боргів) можуть собі дозволити тільки суб'єкти малого підприємництва, перераховані пп.2 п.2 П(С)БО 25 (п.8 розд. 1 П (С) БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»). Іншими словами лише суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства та суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва мають право відобразити безнадійну заборгованість без нарахування резерву сумнівних боргів.

Для всіх інших підприємств створення такого резерву - обов'язкова процедура (п 7 П (С) БО 10 «Дебіторська заборгованість»).

Нормативно не врегульовано критерій впевненості про неповернення заборгованості боржником. У процесі діяльності підприємство може отримувати інформацію, на підставі якої виникає невпевненість у погашенні боржником (боржниками) дебіторської заборгованості. Про це можуть свідчити різні дані, а саме: листування з підприємствами-дебіторами; негативна динаміка погашення заборгованості; відсутність надходження оплат протягом порівняно тривалого періоду часу; дані про несприятливе фінансове становище контрагента-дебітора і т. д.

Однак, кожне підприємство має право самостійно визначити критерії на підставі яких нараховується резерв сумнівних боргів. Підприємство може здійснює нарахування резерву сумнівної заборгованості на заборгованість дебіторів:

- проти яких порушено справу про банкрутство;

- щодо яких процедура банкрутства закінчилась укладанням мирової угоди або санацією;

- які знаходяться в процесі ліквідації;

- проти яких відкрито виконавче провадження, але заборгованість не була погашена протягом 3-х місяців з дати початку виконавчого провадження;

- щодо яких підприємство подало позов до суду про стягнення заборгованості.

У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів, безнадійна дебіторська заборгованість списується зі складу активів на інші операційні витрати (п.11 П (С) БО 10).