Эксклюзив

К списку

Прерывание срока исковой давности

17 июля 2016 г.

Прерывание срока исковой давности На языке оригинала.

Згідно п.3.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» від 29.05.2013р. №10 (далі - Постанова №10) за правилами частини першої ст.259 Цивільного кодексу України від 16.03.2003р. №435-IV (далі - ЦКУ) сторонам дозволено за домовленістю збільшувати встановлену законом як загальну, так і спеціальну позовну давність.

Умова про збільшення позовної давності може бути вміщена як в укладеному сторонами договорі купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо, так і в окремому документі або в листах, телеграмах, телефонограмах та інших документах, якими обмінювалися сторони і які повинні однозначно свідчити про досягнення згоди сторін щодо збільшення строку позовної давності.

Пунктом 4.4.1 п.4.1 ст.4 Постанови №10 регулюється питання переривання перебігу строку позовної давності та наводиться перелік документів, які можуть свідчити про це:

Переривання перебігу позовної давності може мати місце лише в межах строку давності, а не після його спливу.

Іншими словами, якщо між покупцем та Вашим підприємством буде підписано акт звірки, до закінчення строку позовної давності, то в такому випадку, з дати складання такого акту починається новий перебіг строку позовної давності.