Эксклюзив

К списку

Сдача в аренду автомобиля физическому лицу-нерезиденту

12 июля 2016 г.

Сдача в аренду автомобиля физическому лицу-нерезиденту На языке оригинала.

Згідно з п.2 ст.799 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі - ЦКУ) договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому, ст.24 ЦКУ дає чітке визначення поняття «фізична особа» - людина, як учасник цивільних відносин. Жодних застережень з приводу того є така фізична особа резидентом чи нерезидентом ЦКУ не містить.

Проте, оскільки в даному випадку з одного боку виступає в ролі орендодавця - резидент - юридична особа, а з іншого, в ролі орендаря - нерезидент - фізична особа, проаналізуємо поняття «зовнішньоекономічна діяльність».

Відповідно до визначення, наведеного в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959-ХІІ (далі - ЗУ №959-ХІІ), зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так и за її межами.

Продовжимо аналіз. Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом и обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

Розглянемо наведені визначення в контексті даної ситуації.

Фізособа-нерезидент не виробляє товар.

Фізособа не обмінюється з підприємством товаром.

Фізособа не здійснює підприємницьку діяльність (автомобіль не орендується СПД фізособою-нерезидентом для того, щоб використовувати його у підприємницькій діяльності на території України).

Оскільки, фізособа не здійснює господарську діяльність та не є суб'єктом господарювання, то вона не може бути учасником зовнішньоекономічної діяльності.

Іншими словами, операція з оренди автомобіля фізособою на території України не є зовнішньоекономічною.

При цьому не існує ніяких законодавчих перешкод для укладення громадянського договору оренди автомобіля між юридичною особою і фізичною особою - нерезидентами. У такому договорі фізособа виступає кінцевим споживачем послуги, а не суб'єктом господарювання.

Додатково звертаємо увагу, що навіть в тому випадку, якщо фізособа-нерезидент і є суб'єктом господарської діяльності, це аж ніяк не обмежує його прав як фізособи підписувати будь-які цивільно-правові договори на території України.

При укладанні договору оренди слід врахувати необхідність наявності істотних умов, а саме:

1) предмет договору - зазначається найменування транспортного засобу, марка, об’єм двигуна, відомості про шасі та кузов, реквізити свідоцтва про реєстрацію автомобіля в органах ДАІ, рік випуску, колір;

2) строк, на який укладається договір оренди - якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк (ст.763 ЦКУ);

3) орендна плата з урахуванням її індексації - розмір орендної плати встановлюється у вигляді фіксованої суми. Договором може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором (ст.762 ЦКУ);

4) порядок проведення ремонту орендованого авто - провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором; капітальний ремонт - за рахунок наймодавця, якщо інше не встановлено договором ( ст.776 ЦКУ);

5) порядок повернення або викупу орендованого майна.

При передачі автомобіля в оренду орендодавець має надати орендарю відповідну технічну документацію на транспортний засіб, перелік якої зазначається в договорі оренди. Як правило, передача автомобіля та технічної документації орендарю здійснюється на підставі акту приймання - передачі. Аналогічним чином відбувається і повернення автомобіля та технічної документації з оренди.