Эксклюзив

К списку

Визитки и НДФЛ

29 июня 2016 г.

Визитки и НДФЛ На языке оригинала.

Позиція податківців стосовно даного питання декілька разів змінювалась за останні роки. У періоді з 2005 року по 2015 рік податківці у консультаціях підтверджували, що візитні картки - це витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності підприємства і база для нарахування ПДФО та ЕС не в виникає.

На сьогодні є чинним Лист Державної податкової адміністрації України від 29.10.2003р. №8973/6/15-3416 «Про рекламну інформацію на візитних картках», згідно якого податкова служба вважає, що візитні картки працівників фірми, на яких розміщено логотип фірми, реквізити та робочі телефони є інформацією про особу, що розповсюджена в будь-якій формі і підтримує обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи. Така інформація є рекламою. Тобто, підстав для нарахування ПДФО та ЄСВ не виникає.

Останнє бачення, викладене в інформаційно-консультаційній базі «ЗІР» від 16.02.2016р. виглядає наступним чином (наводимо повністю дослівно):

«Згідно з пп. «є» пп.14.1.54 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору.

Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розд. IV ПКУ) (пп.14.1.47 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Відповідно до пп. «е» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Статтею 1 Закону України від 03 липня 1996 року N270/96-ВР «Про рекламу», який визначає засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, визначено, що реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Якщо додаткові блага надаються у не грошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п.164.5 ст.164 ПКУ (пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ).

Враховуючи викладене, візитні картки, виготовлені для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити суб'єкта господарювання та особисті дані конкретного працівника, є додатковим благом, отриманим платником податків від роботодавця, та їх вартість включається до загального оподаткованого місячного доходу, з якого утримується податок за ставкою, встановленою п.167.1 ст.167 ПКУ (18 відсотків)».

Ми не погоджуємось з такою позицією та вважаємо, що у випадку, коли з працівником укладено трудовий договір і підприємство виготовляє візитні картки, то інформація зазначена у візитках є нічим іншим як інформацією про підприємство, а не про фізичну особу. Таким чином, підстав визнати візитні картки додатковим благом, за визначенням наведеним у ПКУ, немає.