Эксклюзив

К списку

Нормы списания автомобильных шин

7 июня 2016 г.

Нормы списания автомобильных шин На языке оригинала.

Відповідно до п.3.20 Наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту» від 30.03.1998р. №102 норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин та порядок їх коректування в залежності від умов експлуатації викладені у нормативному документі «Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин», затверджених наказом по Мінтрансу України від 12.12.1997р. №420. Наказ не зареєстровано в Міністерстві юстиції України) (далі - Наказ №420). Характеристики категорій умов експлуатації ДТЗ наведені у ГОСТ 21624-81.

Зазначені Норми обов’язкові для використання автотранспортними підприємствами незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості. Виходячи з цього, іншим суб'єктам господарювання застосовувати вищевказаний Наказ №420 необов’язково. Тим більше, що для багатьох ситуацій зазначені в ньому норми давно застаріли.

Тому, одночасно з Наказом №420 використовують Наказ Міністерства транспорту та зв’язку «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі» від 20.05.2006р. №488, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 15.06.2006р. за №712/12586. (далі - Наказ №488).

Використання Наказу №488 можливо, як при нормальних умовах експлуатації шин, так і при особливих технологічних умовах застосування транспортних засобів. Норми Наказу №488 застосовуються для списання пневматичних шин, якщо їх фактичний пробіг досягає граничних норм. Разом з тим шини можуть бути списані і в разі виявлення експлуатаційних або виробничих дефектів, через які вони не можуть бути допущені до експлуатації або не підлягають ремонту. В цьому випадку списання здійснюється на підставі акта незалежно від відповідності їх фактичного ресурсу встановленим нормам (п.3.2 Наказу №488).

Відповідно до п.7.2 Наказу №488, якщо залишкова висота малюнка протектора шин на момент досягнення нею норми середнього ресурсу більше, ніж передбачена законодавством висота, шини можна експлуатувати і далі, за умови що їх технічний стан відповідає нормам законодавства.

На величину норм пробігу можуть впливати певні зовнішні чинники (наприклад дорожньо-кліматичні умови їх експлуатації). Тому норми можна коригувати відповідно до встановленої в Наказі №488 методики. Крім того, для непередбачених нормами умов експлуатації КТЗ, а також для нових конструкцій пневматичних шин Наказом №488 встановлено механізм розробки тимчасових норм.

На підставі п.3.8 Наказу №488, у випадку встановлення виробником інших норм середнього ресурсу шин або гарантії для конструкцій шин і/або КТС, відповідні норми, встановлені Мінтрансом, не застосовуються.

Згідно з додатком 5 Наказу №488 нормативний облік автошин ведеться у спеціальних картках. Окрема картка обліку автомобільної шини (далі - картка автошини) оформляється на кожну автошину, що надійшла на підприємство. До картки автошини вносяться «особисті дані» конкретної шини, усі операції з нею, її пробіг, причини списання тощо.

У разі, якщо Норми пробігу автошин не містять сучасні моделі автошин, підприємству слід звернутись до інституту Мінтрансу (ДержавтотрансНДІпроект) із листом-заявою про розробку тимчасових індивідуальних норм експлуатаційного пробігу автошин зазначеної марки.