Эксклюзив

К списку

Продажа корпоративных прав нерезидентом - юридическим лицом нерезиденту - физическому лицу

1 июня 2016 г.

Продажа корпоративных прав нерезидентом - юридическим лицом нерезиденту - физическому лицу На языке оригинала.

Оподаткування фізичної особи-резидента.

Прибуток фізичної особи від проведення операцій з корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, відповідно до пп.164.2.9 ПКУ, відноситься до інвестиційного прибутку, щодо якого п.170.2 ПКУ встановлюються особливості нарахування та оподаткування.

Так, пп.170.2.1 ПКУ передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (корпоративними правами) ведеться платником податку - фізичною особою самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Згідно з пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується, як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп.170.2.4, 170.2.6 п.170.2 ст.170 ПКУ (крім операцій з деривативами).

Отже, у випадку продажу корпоративного права (інвестиційного активу), об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб вважається інвестиційний прибуток, для визначення якого враховуються витрати, пов’язані із придбанням такого корпоративного права. При цьому до витрат, пов’язаних з придбанням корпоративних прав, можуть бути віднесені будь-які документально підтверджені витрати фізичної особи, спрямовані на формування статутного капіталу товариства та сплату учасником частки в статутному капіталі.

Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виникає від’ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку, відповідно до пп.170.2.6 ПКУ, включається лише додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Таким чином, вартість продажу інвестиційного активу впливає на суму податку на доходи фізичних осіб, яку має сплатити продавець такого активу. Разом з цим, виходячи з положень пп.14.1.71, 14.1.90, 14.1.202 та 14.1.244 ПКУ, на операції з продажу корпоративних прав вимога щодо застосування звичайних цін при формуванні доходів та витрат не поширюється.

В даному випадку, фізична особа-резидент сплатить 1000,00 грн. та не отримає інвестиційного прибутку аж до моменту продажу такої частки іншій особі, а отже і підстав для оподаткування ПДФО не виникатиме.

У випадку, якщо фізична особа-резидент не сплатить заборгованість перед нерезидентом сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації (пп.164.2.7 п.164.2 ст.164 ПКУ).

Продажа корпоративных прав нерезидентом - юридическим лицом нерезиденту - физическому лицу Оподаткування нерезидента-юридичної особи.

Відповідно до п.2.2 Постанови Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10.08.2005р. №280 (далі - Постанова №280) розрахунки за об’єкти інвестування здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках. А тому, оплата фізичній особі, уповноваженому представнику юридичної особи-нерезидента вартості частки корпоративних прав неможлива, так само як неможлива оплата вартості частки готівкою.

Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється:

- резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного інвестора, на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку або на кореспондентський рахунок іноземного центрального банку;

- резидентом з поточного рахунку в національній валюті на інвестиційний рахунок в національній валюті іноземного інвестора або на кореспондентський рахунок іноземного центрального банку.

Резидент з поточного рахунку має право перерахувати іноземну валюту за об’єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей (за винятком випадків, передбачених законодавством України).

Іншими словами, для розрахунку з іноземною компанією - інвестором, фізична особа - резидент повинна сплатити кошти з власного поточного рахунку. Розрахунки готівкою за об’єкти інвестування на території України з нерезидентами заборонені.

При оплаті корпоративних прав слід врахувати, що відповідно до абзацу а) п.2 Постанови Національного банку України від 10.08.2005р. №281 «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» для перерахунку коштів за кордон нерезидент повинен подати довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та її копії (не подаються, якщо ціна продажу іноземним інвестором об’єкта інвестиції не перевищує ціни його купівлі, що була здійснена раніше цим інвестором на території України, або якщо уповноважений банк є податковим агентом за інвестиційною операцією іноземного інвестора).